21. jun, 2018

VOOV hjälper till att placera våldsutsattas djur i tillfälliga jourhem

VOOV är ett riksförbund med flera olika lokalföreningar i Sverige och som står för: Veterinär omtanke om våldsutsatta, syftet är att underlätta för den som är utsatt för våld i en relation och har husdjur, genom att hjälpa till att förmedla tillfälliga jourhem för husdjuret, under tiden djurägaren, den våldsutsatte lever i skyddat boende. Kontakten förmedlas via socialtjänst, polis, brottsofferjourer, kvinnojourer. Ge information om att VOOV finns för de som behöver det.
Så att den som är utsatt för våldet kan lämna det bakom sig, och samtidigt ge sin djurvän ett jourhem fritt från våld. Istället för att husdjuret blir kvar hos våldsutövaren OCH det är långt ifrån någon bra lösning, rimmar väldigt illa med att ge djurskydd för husdjuret.

Läs mer på www.VOOV.nu vill du engagera dig som privatperson så finns möjligheten till det, eller stöd Voov som företag behövs alltid vettigt folk, OCH det är inte bara veterinärer som ingår i Voov. Gör en fin insats för djuren som blir utsatta för våld och/eller hot där våld förekommer i nära relationer, genom att samverka och bygga upp fler VOOV med jourhem för de våldsutsattas husdjur.
www.voov.nu https://www.facebook.com/voov.nu