1. feb, 2018

Visst vore det --- Bra!!

Om det fanns jourhem, kommunala, regionala djurboenden där djuren kunde vara, när livet skaver och gör ont och djuren är utsatta. Djurboende med utbildad personal och med hjärta och själ för djurens väl, djurboende som kan ta emot djur som behöver skydd, och att det alltid!! fanns plats för dessa djur som är tvingade, att bo med en förövare, eller träffa dem, en förövare som sprider mörker, ondska i form av hot, utövar vanvård, skadar och ibland dödar.

Allt för att komma åt kvinnan (enl studier så är det flest kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer och ett våld som utgörs av män, visst finns det också andra konstellationer, våld mot äldre, våld i samkönade relationer, men det är mest våld mellan kvinna och man) allt detta görs för att kunna kontrollera kvinnan, utöva makt bland annat.

 

Egentligen så är det förfärande bedrövligt, att det inte finns tillräcklig kunskap och tillräckligt med skyddade boenden för kvinnor och deras djur ex. hunden 2018, Och det vanliga skälet är detta med allergi, ett svepskäl många gånger anser jag. Våld mot kvinnor djur, barn hör inte hemma i Sverige och att de som behöver ett skyddat boende med djur inte får något, det liknar mer att vi är på grott nivå, fast det är 2018 i ett s k modernt land.

Skyddet vilar på ideella krafter som ex. Voov.nu, Se Sambandet.se, Hundstallet finns men har en annan uppgift de tar hand om vanvårdade misshandlade hundar som omhändertagits.

Frivilliga organisationer är inte på långa vägar tillräckligt, MEN det är ljusglimtar i mörkret och de/det behövs så väl. Men det behövs mer.

 

VISST VORE DET -- BRA!! om polisen kunde utreda djurets situation i störe skala än vad det görs, och där vetetrinärer gör besiktning och skriver rättsintyg.

VISST VORE DET  -- BRA!! om åklagaren var ajour med djurskyddslagar och tar upp hot och våld mot djuret i åtalet.

 

VISST VORE DET --  BRA!! att alla som arbetar med djur ex. djurhälsopersonal, djurskyddshandläggare och naturligtvis politikerna/ riksdag som stiftar lagarna har/hade kunskap om hur förövarna agerar vid våld i nära relationer och där det finns djur.

VISST VORE DET   --  BRA!! Om det fanns kloka modiga medmänniskor som vidgade sitt perspektiv och vågar se, inte tittar bort, vågar fråga och agera, erbjuda hjälp.

 

VISST VORE DET --  BRA!! I verksamheter som möter människor och där djur finns, som ex. i sjukvården, psykiatrin, polisen, socialtjänsten, brottsofferjourer, att ställa frågorna om djur finns i hemmet och om djuret behöver skydd, eller vid ingripande i hemmet. Jag anser att även kvinnan också har ett ansvar för sitt djur och  berätta att det finns djur, i hemmet. Man sviker inte sitt/sina djur.

Genom att ställa frågor så synliggör man våldet genom kopplingen där kvinnan misshandlas och har djur så är det nära till hands att djuret blir skadat, och därmed behöver ett annat boende., eller att kvinnan kan ta med sig djuret i det skyddade boendet.

Djur, ex hundar som har så stor betydelse för människan, både som sällskap och i samhällets tjänst, sviker inte människan- Varför sviker människan hunden??

Bilden på hunden har ingeting med texten att göra.