31. okt, 2017

Visst vill du som hundägare, förbättra livet för din hund!

När hunden får leva ett naturligt liv som möjligt, så mår hunden bra.

Naturligt liv, naturliga beteenden, de ursprungliga beteenden, många ord men med gemensam nämnare och innehåll--att hunden får vara hund och bli tillgodosedd sina behov trots att vi lever i det moderna samhället. Naturligtvis under tillåtna former.

Att tillgodose hundens naturliga beteenden är att ha kunskap om bland annat att en del beteenden är art typiska-- har du en jakthund så är det viktigt att hunden får utlopp för sitt jaktbeteende, sin jaktlust, har du en vallhundsras så är det lika viktigt att hunden får valla, ex, får, kor, tas det bort ur hundens liv så kan det skapa ett negativt stressbeteenden hos hunden och/eller så kan hunden börja "valla" cyklister, bilar istället och det blir ett problembeteende istället.

Många av de ursprungliga beteenden hos hund är lika för alla hundar, som att använda sin näsa, att få arbeta med luktsinnet, och få vara med i flocken- att inte uteslutas ur den- och flocken är ju människoflocken, ja innefattar också om man har många hundar, uteslutningar utifrån hundens naturliga beteende kan också vara när ägaren går och stirrar i sin mobil istället för att ha kontakt med sin hund och samarbete, samspel försvinner med en

levande varelse-hunden, som är din bästa vän, men är du hundens?

Naturligtvis så har alla hundar ett ursprungligt behov av att röra sig utifrån vad för ras du har och ålder. 

De naturliga/ursprungliga beteenden är som de jag nämnt ovan men också att få spåra, söka, apportera, nosa, upptäcka nya lukter, nya miljöer. Du som hundägare ger din hund möjlighet att ge utrymme till de ursprungliga behoven. Att tänka på är också hundens egenskaper men även vilken ålder hunden är i.

 

Ex. när du är ute och viltspårar med din hund så sker en berikning. Du ger hunden förutsättningar, så att hunden får utlopp för sin energi och dess ursprungliga beteenden.

Berikning är när hunden får använda sina ursprungliga/naturliga beteenden, hundens ursprungliga/naturliga behov tillgodoses både fysiskt och mentalt, är inte samma sak som aktivering--aktivering är något som människan har kommit fram till att hunden eller ni tillsammans gör, en aktivitet, men det handlar inte om hundens behov, snarare människans.