15. nov, 2017

Varför just viltspåra och/eller blodspåra med sin hund

Skälen är många, till att viltspåra med sin hund. Ett av fler är att du ger en viktig berikning till din hund. Genom att hunden får viltspåra så tillgodoser du hundens jaktlust-jaktbehov.

Genom att du som förare/hundägare ger tillåtelse att viltspåra så dämpas hundens jaktlust.

Hunden får göra ett riktigt arbete. Att hunden får viltspåra så minskar stressproblem (om nu hunden har det) hos hunden. Hunden lär sig att koncentrera sig för att kunna nå slutmålet och belöningen, dessutom ju mer hunden lyckas att utföra ett arbete med föraren ju mer självförtroende får hunden.

Hunden blir lugnare, och mer harmonisk.

När ni arbetar tillsammans så stärks kontakten mellan dig och din hund- man samspelar- och kommunicerar.

Målen med viltspår kan vara att hunden ska bli en duktig och utbildad eftersökshund, för att kunna hjälpa jägare och/eller polis vid skadeskjutningar och/eller viltolyckor.

Att vara ett bra eftersöksekipage så bidrar du och din hund till att göra en stor djurinsats.

Målet kan även vara med viltspår att bli bäst eller bland de bästa i samband med viltspårstävlingar.

Och/eller ge din hund en riktig bra vardagberikning. Eller varför inte allting av dessa skäl och mål jag nämnt-- så var det för oss.