Början till eftersök

23. jun, 2018

Det första steget, när du ska börja med att lära din hund viltspår, är att se ut en bra skogsmiljö, där du kan se både din hund och hur skogen ser ut längre fram. Där det är mer glest och inte en tät skog. Som bilden visar är ett bra exempel, men det finns ännu lättare skogsmiljö. Kommer bild på den senare, här så syns en skogsstig till vä, där kan man lägga en del av spåret, den första delen av nybörjarspåret, eller att man bara börja introducera spåret, för valpen, är det en äldre hund så är det en bra spårbörjan.

16. nov, 2017

Vi vann vandringspriset två år i rad och vi var de första som vann blev Bästa golden Östergötland när priset inrättades- Mäkta stolt var vi. Våra två inteckningar med respektive namn på inteckningarna.

15. nov, 2017

Skälen är många, till att viltspåra med sin hund. Ett av fler är att du ger en viktig berikning till din hund. Genom att hunden får viltspåra så tillgodoser du hundens jaktlust-jaktbehov.

Genom att du som förare/hundägare ger tillåtelse att viltspåra så dämpas hundens jaktlust.

Hunden får göra ett riktigt arbete. Att hunden får viltspåra så minskar stressproblem (om nu hunden har det) hos hunden. Hunden lär sig att koncentrera sig för att kunna nå slutmålet och belöningen, dessutom ju mer hunden lyckas att utföra ett arbete med föraren ju mer självförtroende får hunden.

Hunden blir lugnare, och mer harmonisk.

När ni arbetar tillsammans så stärks kontakten mellan dig och din hund- man samspelar- och kommunicerar.

Målen med viltspår kan vara att hunden ska bli en duktig och utbildad eftersökshund, för att kunna hjälpa jägare och/eller polis vid skadeskjutningar och/eller viltolyckor.

Att vara ett bra eftersöksekipage så bidrar du och din hund till att göra en stor djurinsats.

Målet kan även vara med viltspår att bli bäst eller bland de bästa i samband med viltspårstävlingar.

Och/eller ge din hund en riktig bra vardagberikning. Eller varför inte allting av dessa skäl och mål jag nämnt-- så var det för oss.