26. nov, 2017

De utlämnade hundarna

Vem ser hunden? och hur den mår i familjer där våld förekommer, eller i en relation där mannen utövar våld mot kvinnan.

Hundens utsatthet i våldsamma situationer och dess konsekvenser blir detsamma som hos kvinnan barnet/en konsekvenser i form av hot, skador, död.

När jag gick utbildningen grund och fortsättning i "mäns våld mot kvinnor" och "i nära relationer", så fick vi veta hur vanligt det är att mannen pressar kvinnan för att kunna utöva makt över henne genom att hota ha ihjäl, och/eller skada hunden allvarligt.

Ibland hot, men för det mesta hot som sätts i realitet genom att skada hunden eller helt sonika åka till veterinären för avlivning.

När kvinnan misshandlas och kanske knappt kan gå och är blåslagen. VEM ser hunden som varit en iakttagare av våldet, eller en räddare som gått emellan hundägare och förövare, där hunden själv skadas. VEM hjälper hunden? Orkar ägaren göra det, som själv är misshandlad? finns det någon person i hennes omgivning som hjälper hunden? som inte tittar bort, som vågar se-vågar fråga, agera och erbjuda hjälp.

En hund som är utsatt för våld eller är i en hotfull miljö och/eller där våld förekommer, blir en mycket stressad och otrygg hund, eller så blir hunden traumatiserad. Våldet blir en stressutlösande faktor för hunden, som akut smärta, eller att hotet om våld gör så att hundens kropp sätts i alarmberedskap.

Lägg till sömnbrist i dessa situationer och de plötsliga förändringarna i hemmiljön, som sker när mannen börjar misshandla kvinnan, barn om de finns med i bilden och/eller hunden, som nu befinner sig i en total utsatthet. En stark rädsla, där hunden far illa, hunden kan inte fly undan, det finns inget beskydd för hunden. All kommunikation är sönderfallen mellan människa och hund, tilliten är svårt skadad.

 

Hunden visar starka symtom på stress, som nervositet, är lättskrämd, stark rastlöshet går, springer fram och tillbaka, kan inte slappna av. Hunden kan överreagera på händelser, kissa på sig vid höga ljud, strykrädda, kan inte vara ensamma, kan bli aggresiv vid trängdhet. Ytterligare ett av många symtom på stress är från hundens mage, i form av diarre och kräkningar, hunden ger ett allmänt intryck av att se sjuk ut, svans mellan benen, och förmodligen är den sjuk.

 

Alla verksamheter som möter djur och människor, där det visar sig att våld förekommer, skulle vara en självklarhet i de bästa av världar att frågorna skulle komma, som synliggör våldet hos kvinnan, och att kopplingen  görs- Att där det finns våld i relationer, där kan våld finnas-utövas också på familjens djur och barn. Att kunna vidga perspektivet, när den våldsutsatta kvinnan behöver stöd och hjälp, fråga också om det finns djur i hushållet, eller om det finns djur kvar i hemmet, behöver djuret också skydd.

Kontakta djurskyddsinspektörerna på Länsstyrelsen eller VOOV.nu som hjälper till att förmedla jourhem för hunden/djuret, så att kvinnan kan komma själv till ett skyddat boende.

För tyvärr så finns det inte många skyddade boende som tar emot kvinnan och hennes hund.

Vid polisanmälan så ska naturligtvis djurets utsatthet också komma med. Att utreda djurets situation. Åklagaren ska vara ajour med djurskyddslagen och ta upp hot och våld mot djuret i åtalet. Ett besöksförbud som gäller förövaren ska ju naturligtvis omfatta hunden.

Skyddet vilar på de ideella organisationerna idag och skulle också vara på kommunal och regional nivå i form av djurstall där hunden kunde vara, helst boende tillsammans med djurägaren. 

För vem/vilka är hundens bästa vänner i dessa situationer, när hunden alltid vill vara människans bästa vän. 

Publicerad på Morrr.com 2017   

 Copyright © Hundbloggareywonneviklund.se