"Jag" som är en jaktgolden och min kompis tollaren.